Drodzy rodzice
Prosimy o terminowe uiszczanie opłaty inwestycyjnej
w wysokości 200 zł. na konto Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego
i Prywatnego Gimnazjum lub w Sekretariacie Szkoły.

Prywatna Szkoła im. Rafała Orlewskiego
otwiera zapisy dla uczniów klasy I na rok szkolny 2019/2020
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 666891460 lub w Sekretariacie Szkoły

WAżNE!!!

Od roku szkolnego 2012/2013 w naszej szkole uczniowie (kl.4,5 SP oraz I i II gimnazjum) będą uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach z języka hiszpańskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Będą kontynuowane również zajęcia dodatkowe z języka francuskiego.

Zbiórka przed wyjazdem na obóz językowy odbędzie się w dniu 18.08.2012r. o godzinie 7.40 przed budynkiem szkoły.