I. Rafał Orlewski - poeta, pisarz, nauczyciel, harcerz.

II. Działania Prywatnej Szkoły Podstawowej Magadaleny Jakubiak w związku z nadaniem szkole imienia.

III. Konkurs plastyczny 2015

IV. Film z nadania Prywatnej szkole Podstawowej im.Rafała Orlewskiego

V. Uroczystość nadania Prywatnej Szkole Podstawowej im. Rafała Orlewskiego

VI. Konkurs plastyczny 2016

VII. KONKURS RECYTATORSKI 2019