Szkolny plan nauczania dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

(klasy I – III)

I etap edukacyjny

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin

Minimalna liczba godzin na realizację podstawy programowej dla przedmiotu

(32 tygodnie)

Liczba godzin na realizację podstawy programowej w Prywatnej Szkole Podstawowej

(32 tygodnie)

Klasa I

Klasa II

Klasa III

1.

Edukacja wczesnoszkolna

25

25

25

1150

2400

2.

Język angielski

5

5

5

190

480

3.

Język niemiecki

2

2

2

 

192

4.

Edukacja muzyczna

1

1

1

95

95

5.

Edukacja plastyczna

1

1

1

95

95

6.

Zajęcia komputerowe

1

1

1

95

95

7.

Wychowanie fizyczne

3

3

3

290

290

RAZEM

38

38

38

1915

3647

8.

Religia/etyka

2

2

2

 

 

9.

Łącznie dla ucznia

40

40

40

 

 

Podstawa programowa: Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 204; załącznik nr 1)

 

 

Szkolny plan nauczania dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

(klasy IV - VI)

II etap edukacyjny

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin

Minimalna liczba godzin na realizację podstawy programowej dla przedmiotu

(32 tygodnie)

Liczba godzin na realizację podstawy programowej w Prywatnej Szkole Podstawowej

(32 tygodnie)

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

1.

Język polski

6

7

8

510

672

2.

Historia i społeczeństwo

3

2

3

130

256

3.

Język angielski

5

5

5

290

480

4.

Język niemiecki

2

2

2

 

192

5.

Język hiszpański

1

1

1

 

95

6.

Matematyka

6

7

7

385

640

7.

Przyroda

3

3

4

290

320

8.

Muzyka

1

1

1

95

95

9.

Plastyka

1

1

1

95

95

10.

Zaj. techniczne

2

1

-

95

95

11.

Zaj. komputerowe

2

1

1

95

128

12.

Wychowanie fizyczne

4

4

4

385

385

13.

Godziny z wychowawcą

1

1

1

95

95

RAZEM

37

36

38

2465

3548

14.

Religia/etyka

2

2

2

 

 

15.

Wychowanie do życia w rodzinie (wdżwr)

-

0,5

0,5

14*

 

* w ciągu roku szkolnego

Podstawa programowa: Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 204; załącznik nr 1)

 

Zobacz różnicę pomiędzy ramowym programem nauczania w szkole publicznej, a naszej szkole:

Różnice w ramowym programie nauczania - plik pdf