Szkolny plan nauczania dla gimnazjum

(klasy I - III)

III etap edukacyjny

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin

Minimalna liczba godzin na realizację podstawy programowej dla przedmiotu

(32 tygodnie)

Liczba godzin na realizację podstawy programowej w Prywatnym Gimnazjum

(32 tygodnie)

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Klasa I

Klasa II

Klasa III

1.

Język polski

6

6

6

450

576

2.

Język angielski

4

5

5

450

448

3.

Język niemiecki

2

2

2

190

4.

Język hiszpański

1

1

1

 

96

5.

Muzyka

1

-

-

30

30

6.

Plastyka

-

1

-

30

30

7.

Historia

3

2

3

190

256

8.

Wiedza o społeczeństwie

1

1

-

65

65

9.

Geografia

2

2

2

130

190

10.

Biologia

2

2

2

130

190

11.

Chemia

3

2

2

130

224

12.

Fizyka

2

3

2

130

224

13.

Matematyka

6

6

6

385

576

14.

Informatyka

1

1

-

65

65

15.

Wychowanie fizyczne

4

4

4

385

385

16.

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

1

30

30

17.

Zajęcia artystyczne

0,5

0,5

1

65

65

18.

Zajęcia techniczne

1

1

-

65

65

19.

Godziny z wychowawcą

1

1

1

95

95

RAZEM

40,5

40,5

38

2825

3800

20.

Religia/etyka

2

2

2

-

-

21.

Wychowanie do życia w rodzinie

0,5

0,5

1- I półrocze

14*

-

22.

Preorientacja zawodowa

-

1- II półrocze

1- I półrocze

-

-

* w ciągu roku szkolnego

Podstawa programowa: Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 204; załącznik nr 1)

Szkolny plan nauczania dla gimnazjum

(klasy I - III)

III etap edukacyjny

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin

Minimalna liczba godzin na realizację podstawy programowej dla przedmiotu

(32 tygodnie)

Liczba godzin na realizację podstawy programowej w Prywatnym Gimnazjum

(32 tygodnie)

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Klasa I

Klasa II

Klasa III

1.

Język polski

6

6

6

450

576

2.

Język angielski

5

5

5

450

480

3.

Język niemiecki

2

2

2

190

4.

Język hiszpański

1

1

1

 

96

5.

Muzyka

-

-

1

30

30

6.

Plastyka

-

1

-

30

30

7.

Historia

3

2

3

190

256

8.

Wiedza o społeczeństwie

1

1

-

65

65

9.

Geografia

2

2

2

130

190

10.

Biologia

2

2

2

130

190

11.

Chemia

3

2

2

130

224

12.

Fizyka

2

3

2

130

224

13.

Matematyka

6

6

6

385

576

14.

Informatyka

-

1

1

65

65

15.

Wychowanie fizyczne

4

4

4

385

385

16.

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

1

30

30

17.

Zajęcia artystyczne

0,5

0,5

1

65

65

18.

Zajęcia techniczne

-

1

1

65

65

19.

Godziny z wychowawcą

1

1

1

95

95

RAZEM

38,5

40,5

41

2825

3832

20.

Religia/etyka

2

2

2

-

-

21.

Wychowanie do życia w rodzinie

0,5

0,5

1- I półrocze

14*

-

22.

Preorientacja zawodowa

-

1- II półrocze

1- I półrocze

-

-

 

Zobacz różnicę pomiędzy ramowym programem nauczania w szkole publicznej, a naszej szkole:

Różnice w ramowym programie nauczania - plik pdf