W okresie 01.01.2017-30.06.2018 Prywatne Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim realizuje projekt pt. „Gimnazjum XXI wieku”.

Celem projektu jest przygotowanie do zatrudnienia 40 uczniów Prywatnego Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przyswajanie wiedzy metodą eksperymentu, wykorzystanie TIK w procesie nauczania oraz zapewnienie indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli Prywatnego Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie: metod rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe, nauczania metodą eksperymentu, efektywnego wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia. Dodatkowym celem projektu jest wyposażenie placówki w sprzęt TIK oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.

DofinansowanieprojektuzUE:464 875,00 PLN

logotyp

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kliknij aby obejrzeć Harmonogram wsparcia uczestników.