Statut Prywatnego Gimnazjum

w Piotrkowie Trybunalskim (22 września 2015)



1. Wewnątrzszkolny System Oceniania

2. Regulamin Świetlicy Szkolnej

3. Strój Ucznia Prywatnego Gimnazjum

4. Regulamin Biblioteki Szkolnej

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

6. Program Wychowawczo-Profilaktyczny