Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej

w Piotrkowie Trybunalskim (28 sierpnia 2018)

1. Wewnątrzszkolne Ocenianie

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

3. Regulamin Biblioteki Szkolnej

4. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

5. Regulamin zachowania uczniów (przyznawania punktów)

6. Regulamin Świetlicy Szkolnej

 7. Strój Ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej