SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

W dniu 3 kwietnia 2012r. uczniowie klasy szóstej przystąpili do sprawdzianu po szkole podstawowej. W naszej szkole do tego egzaminu przystąpiło 4 uczniów(100%). Zmagania z zadaniami rozpoczęli o godzinie 9:00. Zgodnie z procedurami szóstoklasiści na rozwiązanie wszystkich zadań mieli dokładnie 60minut.

Nad przebiegiem sprawdzianu czuwały zespoły nadzorujące w składzie: sala nr 1: p. Marta Knapik (przewodnicząca), p. Agnieszka Sielska, p. Anna Szala; sala nr 2: p. Monika Pietrasz (przewodnicząca), p. Renata Dąbrowska, p. Iwona Badek.

Niektórzy uczniowie przed wejściem na salę byli stremowani, aczkolwiek po zakończeniu zmagań z zestawem egzaminacyjnym, widać było uśmiechy na ich twarzach.