Uczniowie naszej szkoły spotykają się nie tylko na korytarzu i podczas różnych szkolnych uroczystości. W czwartek 23.03.2017 r. do pierwszaków na lekcję przyszli gimnazjaliści, którzy biorą udział w projekcie, a opiekunami tego projektu są pani pedagog Agnieszka Łągwa i pani psycholog Dominika Wyszkowska-Bąbel. Gimnazjaliści wraz z pierwszakami przygotowywali scenografię do wiersza pt. „Lokomotywa”. Wszystko wcześniej zostało starannie zaplanowane: rysunki poszczególnych wagonów, przygotowanie recytatora wiersza, gra aktorska . Wszyscy wspólnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie: zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie. Dzieci słuchały i oglądały z zainteresowaniem tę krótką inscenizację, po której pożegnali gimnazjalistów piosenką „Jedzie pociąg z daleka…” To była kolejna ciekawa i jakże potrzebna wszystkim lekcja. Integracja połączona z inscenizacją to tylko początek życia w małej szkolnej społeczności.